Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Thu thập

Bằng cách đăng ký, bạn sẽ cung cấp cho Top10thaibinh một số dữ liệu nhất định. Local thu thập và sử dụng hai loại dữ liệu về người dùng các trang web của mình: (1) Dữ liệu Cá nhân – (tên và địa chỉ email, v.v.) mà từ đó có thể xác định được một cá nhân; và (2) Dữ liệu Tổng hợp – là tất cả các thông tin khác hoàn toàn liên quan đến thống kê chung như lưu lượng truy cập và nhân khẩu học.

Dữ liệu cá nhân

Địa phương sẽ chỉ thu thập, sử dụng và chuyển Dữ liệu Cá nhân về bạn nếu bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển giao đó, trừ khi Địa phương tin rằng hành động đó là cần thiết để (a) tuân thủ các yêu cầu pháp lý (b) bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của bạn ( c) thực thi Thỏa thuận Người dùng này hoặc (d) hành động để bảo vệ lợi ích của người dùng hoặc những người khác.

Bạn đồng ý theo cách sau:

Khi điền xong và gửi Phiếu đăng ký, bạn mặc nhiên đồng ý với Top10thaibinh:

  • Thu thập thông tin có trong Biểu mẫu đăng ký, và thông tin về các hoạt động của bạn xung quanh và việc sử dụng trang này và các trang web khác thuộc sở hữu hoặc được quản lý của địa phương, cho các mục đích được mô tả dưới đây.
  • Liên hệ với bạn với tài liệu liên quan, ví dụ, về việc sử dụng hoặc khả năng sử dụng trang web này của bạn.
  • Chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các công ty Địa phương khác (công ty con hoặc công ty liên kết) và cho các công ty Địa phương liên hệ với bạn với tài liệu liên quan khác, ví dụ: về việc bạn sử dụng hoặc sử dụng tiềm năng trang web này hoặc các trang web được sở hữu hoặc quản lý tại địa phương khác.
  • Chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho đối tác nhượng quyền trang web Top10thaibinh nếu trang web này là trang web mà Top10thaibinh xuất bản và quản lý cho đối tác nhượng quyền bên thứ ba (ví dụ: câu lạc bộ hoặc tổ chức) và yêu cầu bên nhượng quyền liên hệ với bạn với các tài liệu liên quan khác.
  • Chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bộ xử lý dữ liệu nào mà Top10thaibinh đã chỉ định làm đại lý cho bất kỳ hoạt động nào ở trên. Dữ liệu sẽ luôn nằm dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của Top10thaibinh.
  • Chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn đến bất kỳ quốc gia nào nơi đặt máy chủ của Top10thaibinh nhằm mục đích cung cấp cho bạn các trang web và dịch vụ trong mạng Top10thaibinh và để thực hiện các hoạt động trên.

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trong số này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến Top10thaibinh

Tổng hợp dữ liệu

Các thông tin phi cá nhân khác sẽ được Top10thaibinh thu thập và sử dụng và có thể được chuyển giao cho bên thứ ba. Bất kỳ thông tin thống kê hoặc nhân khẩu học nào như vậy sẽ không bao gồm các chi tiết cá nhân mà bạn có thể được xác định.

Cookie

Cookie chức năng của trang web

Local sử dụng cookie của trình duyệt để xác định xem người dùng đã đăng nhập hay chưa và theo thời gian, để đảm bảo rằng một phần thông tin chỉ được hiển thị cho người dùng một số lần nhất định. Cookie là một phần thông tin nhỏ được gửi từ các trang web bạn truy cập (bao gồm cả Top10thaibinh) đến máy tính của bạn để giúp xác định bạn một cách nhanh chóng.

Cookie của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên ngoài để hiển thị quảng cáo khi bạn truy cập Top10thaibinh. Phần mềm hiển thị những quảng cáo này cũng sử dụng cookie, được gọi là ‘cookie của bên thứ ba’. Những cookie này có thể được sử dụng để giúp hiển thị cho bạn những quảng cáo có liên quan hơn.

Cookie của bên thứ ba có thể bao gồm các cookie được nhắm mục tiêu theo hành vi. Những điều này cũng nhằm giúp hiển thị cho bạn những quảng cáo có liên quan hơn bằng cách sử dụng thông tin về các trang web khác mà bạn có thể đã truy cập trước đây.

Cookie của bên thứ ba cũng bao gồm những cookie từ các nhà cung cấp phân tích dữ liệu của chúng tôi. Những điều này cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi và không xác định người dùng cá nhân.

Từ chối và xóa cookie

Bất cứ lúc nào, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt web của máy tính để từ chối tất cả cookie. Tuy nhiên, khi làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định trên trang web và nếu bạn muốn sử dụng các diễn đàn thảo luận của chúng tôi hoặc bình luận về các bài báo, bạn sẽ phải đăng nhập mỗi lần truy cập.

Bạn cũng có thể xóa tất cả cookie khỏi máy tính của mình – hoặc các cookie cụ thể mà bạn muốn xóa – bằng cách mở cài đặt của trình duyệt internet và tìm kiếm cài đặt nội dung hoặc quyền riêng tư của bạn.